Εγκατάσταση Υγραερίου

Συνώνυμο της λέξης Υγραεριοκίνηση είναι η Zavoli, η μεγαλύτερη Ιταλική εταιρία εγκαταστάσεων LPG σε όλα τα οχήματα σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές

petrakos service

Φυσικό Αέριο Κίνησης. Τι είναι:

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πλέον Οικολογικό αλλά και Οικονομικό Καύσιμο Κίνησης Οχημάτων. Σε περισσότερες από 80 χώρες το φυσικό αέριο θεωρείται το πρώτο σε χρήση καύσιμο κίνησης, ενώ στις υπόλοιπες αρχίζει να ανεβαίνει σε ποσοστά χρήσης (κίνησης οχημάτων) τόσο στον ιδιωτικό (Ι.Χ.) όσο και στο δημόσιο τομές (οχήματα δημόσιας χρήσης). Ήδη αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να παράγουν εξ εργοστασίου μοντέλα με δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, ρίχνοντας μια πονηρή ματιά στο άμεσο μέλλον. Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πιο φθηνό Καύσιμο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα καύσιμα κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του Υγραερίου και του Diesel. Δουλεύει σε 200-240bar πίεση, κάτι που σαφώς και απαιτεί υψηλών Προδιαγραφών και Πιστοποιήσεων Υλικά για την Εγκατάσταση, όπως το ΚΙΤ (συσκευή), τη Δεξαμενή, τις Βαλβίδες, κτλ.

Από τι αποτελείται η Εγκατάσταση Συσκευής Φυσικού Αερίου Κίνησης:

Μια Εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φυσικού Αερίου Κίνησης, αποτελείται από:

  1. Ηλεκτρική Μονάδα Ελέγχου Συσκευής (ECU)
  2. Μπεκ (Εγχυτές) CNG
  3. Βαλβίδα Ασφαλείας
  4. Υποβιβαστή-Ρυθμιστή Πίεσης
  5. Μονάδα Πλήρωσης
  6. Δεξαμενή CNG
  7. Βαλβίδα Ασφαλείας Δεξαμενής

zavoli

Η εταιρία ZAVOLI pure technology, διαθέτει για κάθε Κινητήρα, την κατάλληλη Συσκευή CNG ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, τόσο στη χρήση Φυσικού Αερίου όσο και στη βενζίνη. Οι συσκευές ZAVOLI Φυσικού Αερίου, κοστολογούνται από 700,00€ έως 1.000,00€

Δεξαμενή CNG

Ένα μεγάλο κεφάλαιο στις Εγκαταστάσεις Συσκευών Φυσικού Αερίου, είναι το θέμα της Δεξαμενής. Οι Δεξαμενές Φυσικού Αερίου λόγω της φύσης του καυσίμου, διατίθενται μόνο σε κυλινδρική μορφή (δεν υπάρχει τύπος για τη ρεζέρβα του οχήματος, όπως στο Υγραέριο). Παρέχουν μικρή αυτονομία (λόγω των υψηλών πιέσεων) και για αυτό σε πολλές περιπτώσεις προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων από μία δεξαμενών. Υπάρχουν δύο βασικοί Τύποι Δεξαμενών CNG που χρησιμοποιεί το Δίκτυο GAS SERVICE. Οι Τύπου-1 Δεξαμενές, είναι σιδερένιες, με χαρακτηριστικό το μεγάλο τους βάρος, σε σχέση βεβαίως με την αντίστοιχη αυτονομία που παρέχουν. Οι Τύπου-4 Δεξαμενές είναι Ελαφριών Κραμάτων, με χαρακτηριστικό το μικρό τους βάρος, αλλά βεβαίως και το υψηλό τους κόστος. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον Πίνακα ενδεικτικών Δεξαμενών Τύπου-1 και Τύπου-4 που χρησιμοποιεί η GAS SERVICΕ, για τις μετατροπές. Ο Πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία για το Βάρος, την αυτονομία (σε κιλά καυσίμου)* και βεβαίως τη Διάσταση των Δεξαμενών (σε mm).

*Για να γίνει πιο εύκολος ο Υπολογισμός της αυτονομίας των Δεξαμενών CNG, υπολογίζεται αντιστοιχία 1kg Φυσικού Αερίου Κίνησης = 1,80lt βενζίνης.

Τι Δεξαμενή να επιλέξω και γιατί;

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μια Δεξαμενή Φυσικού Αερίου δεν μπορεί να παρέχει την αντίστοιχη αυτονομία που παρέχει μια Δεξαμενή Υγραερίου ή Δεξαμενή Βενζίνης. Αυτό σημαίνει πως στο Φυσικό Αέριο, η επιλογή της Δεξαμενής απαιτεί ανάλυση της χρήσης έκαστου οχήματος.

Ένα όχημα που διανύει καθημερινά πολλά χιλιόμετρα εντός περιοχών που λειτουργούν Πρατήρια Φυσικού Αερίου, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του με μία Δεξαμενή. Εν αντιθέσει, ένα όχημα που επιθυμεί μεγάλη αυτονομία, για μακριά ταξίδια, θα πρέπει θα κινηθεί στην επιλογή τοποθέτησης πολλαπλών Δεξαμενών, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. Όπως επίσης γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα, οι Τύπου 1 Δεξαμενές αυξάνουν αρκετά το βάρος του οχήματος - κάτι που έχει επίδραση και στις επιδόσεις και στη κατανάλωση.

Για αυτό το λόγο προτείνεται η χρήση τους είτε σε Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία όμως δεν απαιτούν τη χρήση πολλαπλών Δεξαμενών (καλύπτουν τις ανάγκες με μια Δεξαμενή), είτε σε Επαγγελματικά Οχήματα (που ούτως ή άλλως έχουν τη δυνατότητα επιπλέον φόρτωσης). Εν αντιθέσει, οι Τύπου-4 δεν αυξάνουν πολύ το βάρος, και μπορεί να επιλέγονται και σε Ι.Χ. οχήματα αλλά και σε Επαγγελματικά.

Εγγύηση Εγκατάστασης

Η Petrakos Service, παρέχει Γραπτή Εγγύηση για κάθε Εγκατάσταση, η οποία καλύπτει και τα εξαρτήματα και τη καλή λειτουργία του Κινητήρα έκαστου οχήματος. Σε αυτοκίνητα δε που ισχύει η Εργοστασιακή Εγγύηση Κινητήρα, η Petrakos Service καλύπτει και την Εγγύηση του κατασκευαστή.

Συντήρηση

Η Συντήρηση της Συσκευής γίνεται κάθε 20.000χλμ ή 12 μήνες από το προηγούμενο service και περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών συντήρησης αναλόγως το ποιό service γίνεται.
Η Συντήρηση της Δεξαμενής γίνεται κάθε 4 χρόνια και ακολουθεί πιστά τις διατάξεις της Νομοθεσίας της Ε.Ε.
zavoli

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι καθετοποιημένες, και εκτελούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO9001.

Η παραγωγή των Συσκευών Υγραεριοκίνησης (KITS), γίνεται στα σύγχρονα κέντρα παραγωγής στη Cesena, σε ένα χώρο 5.000m2, με σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα ψηφιακού ελέγχου, τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη ακρίβεια.

Ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος, διενεργείται σε κάθε προϊόν, πριν και μετά την παραγωγική διαδικασία.

Με κύρια φιλοσοφία την Ανάπτυξη και Βελτίωση Συσκευών Υγραεριοκίνησης, παρουσιάζει μια συνεχόμενη εξέλιξη της Τεχνογνωσίας πάνω στα Ηλεκτρονικά αλλά και Μηχανικά μέρη των Συσκευών.

Η συνεχόμενη εξέλιξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οδηγεί τη ZAVOLI, σε νέες διαδικασίες έρευνας και βελτίωσης, οι οποίες την καθιστούν ως την πλέον αξιόπιστη εταιρία Υγραεριοκίνησης στον κόσμο, και τα προϊόντα της ως τα πλέον αποτελεσματικά.


Συγχρόνως, η συνεχόμενη εξέλιξη πάνω στις Συσκευές Νέας Γενεάς Κινητήρων, οδηγεί στη Βελτίωση και Αναβάθμιση των Συσκευών για κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού (ALISEI DIRECT) με νέο αναβαθμισμένο Software και νέους Εγχυτές που διασφαλίζουν τη λειτουργία του κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού σε όλο το φάσμα με Υγραέριο.


Η ιταλική εταιρία ZAVOLI, κυρίαρχος στην παγκόσμια αγορά στον τομές σχεδίασης, παραγωγής και εγκατάστασης Συστημάτων Υγραεριοκίνησης, προωθεί μέσω αντιπροσώπων τα προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες.